Skip to main content

Om Bitten & Mads Clausens Fond

Fondens stiftelse

Bitten & Mads Clausens Fond blev stiftet i 1971 af Bitten Clausen, enke efter Mads Clausen. Stiftelsen var et led i et generationsskifte i Danfoss, med den hensigt at styrke Danfoss for fremtiden. I forbindelse med stiftelsen overdrog Bitten Clausen 50% af aktiekapitalen i Danfoss A/S til fonden, og fastlagde en fundats for dens virke.

Fondens hovedformål

Fondens hovedformål er at styrke Danfoss, således at virksomheden sikres en økonomisk sund og konkurrencedygtig udvikling. Dette forvaltes via fondens besiddelse af aktier i Danfoss A/S, Derudover bruger fonden sin indflydelse som aktionær i forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer i Danfoss. Endelig skal fonden arbejde for at bevare og styrke beskæftigelsen i Sønderjylland.

Fondens uddelinger

Såfremt fondens hovedformål er opnået, kan fonden vælge at støtte Danfoss A/S indirekte ved initiativer indenfor tre uddelingsspor: Forskning og Uddannelse, Nærområder og lokalsamfund, samt Bæredygtighed. Da fonden ikke kan ansøges, udvælger fondens bestyrelse selv de initiativer, den ønsker at støtte.

Du kan læse mere om Bitten & Mads Clausens Fond her