Skip to main content

Om projektet

Nordborg Resort er et projekt som udspringer af en hvidbog, som Visionsgruppen for Nordals udgav i 2014.

Hvidbogen blev til, fordi driftigere borgere på Nordals ønskede at vende den negativ udvikling, som opstod i forbindelse med Finanskrisen fra 2008-2012.

Sønderborg Kommune fik i 2015 projektet udpeget som et af 10 turisme forsøgsprojekter, der var en del af Erhvervsministeriets strategi for en kvalitativ udvikling af dansk turisme med fokus på jobskabelse i yderområder.

Projektet blev efterfølgende videreudviklet i Udviklingsselskabet Nordals Ferieresort P/S fra 2016 til 2019, der blev stiftet af Bitten & Mads Clausens Fond, Linak Holding A/S og Sønderborg Kommune. Fokus for udviklingen var den omliggende natur og bæredygtighed, som fastholdes i en certificering efter DGNB Guld normen.

I 2019 valgte Linak Holding A/S sammen med Bitten og Mads Clausens Fond at investere i opførslen af ferieresortet på Nordals, som blev navngivet Nordborg Resort.

Planprocessen for Nordborg Resort blev påbegyndt i 2019 og forventes at munde ud i en byggetilladelse 1, kvartal 2022.

Resortets opføres af Hoffmann A/S og forventes færdigt i 1. kvartal 2025.

Du kan læse Hvidbog for Nordals her.